Wat zijn signalen
 Wie is slachtoffer
 Wie is dader
 Ben je Getuige
 Kindermishandeling
 Geweldsspiraal

 Nickerie


www.relatiegeweld.com    


De geweldsspiraal

Geweld sluipt meestal langzaam een relatie binnen. Vaak is het moeilijk om aan te geven wanneer en hoe het precies begon.

Het kan beginnen met jaloezie.

Of met dat je partner controleert wat je doet en met wie je omgaat.

Dat hij of zij je bepaalde dingen verbiedt.

Op een uitbarsting van geweld volgt meestal een periode waarin het beter lijkt te gaan. Je partner heeft spijt betuigd en beterschap beloofd. Jij hebt goeie hoop dat het niet meer zal gebeuren. En dan gaat het toch weer mis.

In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt, zie je een soort geweldsspiraal. Dat betekent dat naarmate het geweld vaker voorkomt, het steeds ernstiger wordt.

De geweldsuitbarsting:

je hebt te maken met geweld, je voelt je schuldig, je denkt bijvoorbeeld dat het aan jou ligt en dat je meer had moeten doen om het te voorkomen.

De periode van ontspanning:

je partner zegt spijt te hebben en je geeft hem/haar een nieuwe kans. In deze periode, die lang of kort kan duren, lijkt alles goed te gaan. Je doet je best, maar toch loopt de spanning weer op.

De periode van oplopende spanning:

je probeert de spanning te verminderen door je partner gunstig te stemmen en geen aanleiding te geven voor nieuw geweld. Maar een echte aanleiding voor een volgende geweldsuitbarsting is er vaak niet.


Je bent slachtoffer van geweld in je relatie.

Of je bent bang om het te worden, omdat je het gevoel hebt dat er iets niet in orde is tussen jullie.

Je neemt een belangrijke eerste stap door je verhaal met anderen te delen en om hulp te vragen.

  ©  Huiselijk / relatie geweld Suriname  

www.relatiegeweld.comBen je getuige of omstander?

Misschien wil je niet bemoeien.

Of ben je bang dat de dader jou iets zal aandoen.

Misschien hoop je dat je het morgen niet meer gebeurt.

Misschien probeer je het goed te te praten.

Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf.


Huiselijk relatie geweld


Commissieleden:

Mr. C. Rasam
Mr. M. Muskiet
S. Seetal
Mr. N. Tai Apin

en

Womens Rights Centre