Wat zijn signalen
 Wie is slachtoffer
 Wie is dader
 Ben je Getuige
 Kindermishandeling
 Geweldsspiraal

 Nickerie


www.relatiegeweld.com    


Nickerie heeft première Bureau Slachtofferhulp

Als kick off, werd op het hoofdkantoor van Justitie en Politie in Nieuw Nickerie, het Bureau Slachtofferhulp geopend door Minister Santokhi van Justitie en Politie. Het is de bedoeling dat er meerdere bureaus geopend zullen worden waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp.

In het kader van de rechtsbescherming en rechtsveiligheids- gedachte die ons ministerie voorstaat en op grond van artikel 148 van de Grondwet, dient de regering veiligheid aan een ieder in de gemeenschap te waarborgen, ook aan hen die slachtoffer geworden zijn. Met name zullen dat de slachtoffers zijn van oa zedenmisdrijven en huiselijk geweld.

Hierbij is het belangrijk dat overheids- en niet-overheidsinstanties hecht met elkaar samenwerken en zor gen voor een gecoordineerde en integrale aanpak waarin het slachtoffer centraal staat.

Overeenkomst

Er werd daarom een Samenwerkingsovereenkomst Slachtofferhulp ondertekend door de 10 samenwerkende partijen:

   1.   Buro slachtofferzorg Nickerie
   2.   Kantoor Justitie Nickerie
   3.   Politie Nickerie
   4.   Onderwijsinspectie
   5.   Sociale Zaken en Volkshuisvesting
   6.   Stichting Win
   7.   Bureau Alcohol en Drugs
   8.   Stichting Lobi
   9.   Streekziekenhuis Nickerie
  10.  De Bestuursdienst

Het personeel en de ketenleden die betrokkken zijn bij slachtofferhulpverlening zullen worden getraind op het tijdig herkennen van de problematiek, casemanagement, de zorg voor een goede opvang en begeleiding.

Bij de opening waren ook aanwezig de directeur van Justitie en Politie, de onderdirecteuren Rechtsaangelegenheden en Delinquenten Zorg, de program director van de PIU, districtscommissaris Shankar, de DNA leden Ramdin er Ferreira, de vertegenwoordiger van de ambassadeur van Nederland en andere genodigden.

  ©  Huiselijk / relatie geweld Suriname  

www.relatiegeweld.comBen je getuige of omstander?

Misschien wil je niet bemoeien.

Of ben je bang dat de dader jou iets zal aandoen.

Misschien hoop je dat je het morgen niet meer gebeurt.

Misschien probeer je het goed te te praten.

Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf.


Huiselijk relatie geweld


Commissieleden:

Mr. C. Rasam
Mr. M. Muskiet
S. Seetal
Mr. N. Tai Apin

en

Womens Rights Centre